SVERIGES MEST EFTERTRAKTADE TRAINEEPROGRAM

Text: Marianne Hulkko Foto: Tomas Rapp

På Traineeguiden.se är alla traineeprogram samlade på en och samma plats för att du som nyexaminerad student – eller du som redan har några arbetslivsår på cv:t – ska få det enklare att finna traineeprogram som är relevanta för dig. 

Ordet ”trainee” har börjat användas allt oftare i folkmun allteftersom begreppet kommit att öka i popularitet. Men vad menas egentligen med traineeprogram? 

– Det finns egentligen inget som reglerar vad som får kallas traineeprogram, berättar Max Flodén, vd och en av grundarna till Traineeguiden. 

– Men det som vi traditionellt menar i Sverige och som är den betydelse vi vill värna om är ett kvalificerat arbete där nyexaminerade, eller akademiker med några års arbetslivserfarenhet, anställs på ett företag för att bli framtida ledare eller specialister. 

– Anställningen inleds med en traineeperiod som vanligtvis är ett till två år och innehåller både utbildningsdelar och vanligt arbete. Ofta förekommer rotation inom företaget och det blir även allt vanligare med en utlandsvistelse hos internationella arbetsgivare.

Traineeguiden har även tagit fram ett certifikat tillsammans med Civilekonomerna. För att ett program ska certifieras krävs det att det uppfyller fem punkter:

1. Traineeanställningen ska vara detsamma som en tillsvidareanställning. 

2. Program ska finnas för hela traineeprogrammet. 

3. Längden på traineeprogrammet ska vara mellan 9 och 36 månader. 

4. Ingångslönen för en traineeanställning ska vara marknadsmässig. 

5. Arbetsgivaren ska kunna erbjudan traineen relevanta arbetsuppgifter efter traineeprogrammet. Traineeprogram skiljer sig från t.ex. de flesta praktikarbeten eller internships. 

– Ett traineeprogram är en kvalificerad anställning efter avslutade studier. Rekryteringsprocessen är gedigen och både arbetsgivare och kandidaten ska känna sig säkra på att anställningen är rätt och långsiktig. Praktik och internships är oftast under studietiden och kortare perioder, där arbetsgivare och student får en chans att pröva på varandra.

Företag brukar ta in två-tre trainees per år. Somliga större företag – kanske nordiska eller globala – kan ta in uppemot 30-40 stycken. Många företag ser nyttan i att ta in yngre medarbetare direkt efter examen då de har ett annat perspektiv och nytänk än kanske tidigare generationer har. En trainee får i sin tur en fantastisk utvecklingsmöjlighet. Genom rotation av arbetsuppgifter får han eller hon en helhetssyn på företaget, många värdefulla erfarenheter samt skapar ett betydelsefullt nätverk.

För att öka dina chanser att komma in på ett traineeprogram tipsar Max om att skaffa dig relevant arbetslivserfarenhet under studietiden. 

– Du kanske inte ska välja ett extrajobb i kassan på Ica i första hand utan försöka hitta något som är relevant för ditt framtida yrke. Utöver erfarenheten du samlar på dig så visar det även på intresse och driv. 

Du kan också skaffa dig exempelvis ledarskapserfarenhet genom att engagera dig ideellt, t.ex. i studentföreningen eller skolevenemang. 

Vad kan man då förvänta sig efter ett genomfört traineeprogram?

– Efter ett genomfört traineeprogram har man väldigt goda karriärmöjligheter. Men man ska inte förvänta sig att bli en högt uppsatt chef så fort man är klar med ett ledarskapsinriktat traineeprogram. Ledare är inte detsamma som att vara chef. 

– Arbetsgivaren satsar mycket på sina traineer, urvalsprocessen är noggrann och ambitionen är att personen som anställs ska vara kvar under lång tid i företaget och ha en bra utveckling, det vill säga båda parter vill att karriärutvecklingen ska vara bra.

Exempel på kända personer som gått traineeprogram är SEB’s koncernchef Annika Falkengren och Leif Östling, före detta vd för Scania. 

Sedan Traineeguiden startade 2002 har de växt från att vara en söksite till att inkludera Certifikatet, Traineedagen, Traineebloggen, Traineenätverket, Traineepriset och nu senast, Young Talent Network. 

På TraineeBloggen kan du följa trainees som bloggar och delar med sig om erfarenheterna från sin arbetsplats. 

Traineenätverket är ett nätverk för arbetsgivarnas traineeprogramansvariga där man utbyter erfarenheter och arbetar för att utveckla traineeprogrammen. 

Årligen hålls Traineedagen där studenter från hela Sverige får chansen att lära sig mer om traineeprogram och mingla, möta företag, traineer, nätverka samt gå på seminarier och workshops. Där delas även Traineepriset ut till Sveriges mest populära traineeprogram. Förra årets Traineepris gick till H&M, följt av Capgemini på andra plats och ABB på tredje. 

Young Talent Network är ett nytt karriärnätverk för studenter och young professionals där du får möjlighet att träffa potentiella arbetsgivare som är intressanta för dig. Medlemmarna får tillgång till event, professionella tester, case och kontakter som kan hjälpa dig i din personliga utveckling och karriär.

– Det bästa med mitt jobb är att det är kul och givande, säger Max. Det känns bra att kunna hjälpa studenter och företag att finna varandra genom vår plattform.