Text: Marianne Hulkko

Hur optimerar du din studieperiod och ökar dina chanser till anställning? Vi har talat med studievägledare inom juridik för att få de allra bästa tipsen.

Vanliga yrken efter examen från juristprogrammet är domare, advokat, åklagare eller kronofogde. Man arbetar inom svenska eller internationella företag, på byråer, myndigheter eller med Polisen. Därtill är en juristexamen också ett bra underlag till flera andra yrkesområden utanför branschen och inom den privata sektorn. På utbildningarna råder högt tryck, endast sex lärosäten i Sverige kan utdela juristexamen. På Örebro Universitets Juristprogram har de ca 5000 sökande varje år och ca 1000 sökande till Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning. Konkurrensen är därmed hård. Juristprogrammet är det mest sökta programmet vid Örebro Universitet och bland de 20 mest sökta programmen i hela Sverige. De som kommer in har en intensiv men förhoppningsvis mycket angenäm utbildningsperiod framför sig.

   – Man är på plats på campus mycket, säger Lena Wallenbro, studievägledare vid Juristprogrammet på Örebro Universitet. Här kan man inom Juridicum studera Juristprogrammet och Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning. Dessa program kan man inte läsa på distans, vi talar om 40-timmarsveckor. Du förväntas vara närvarande och aktiv i diverse grupparbeten och seminarier. Det gäller att ha ett genuint intresse och ett stort driv. Även att tycka om att hantera språket och att kunna hantera stora textmassor.

Gemenskapen är stark bland juriststudenter och de äldre årskullarna tenderar att hjälpa de yngre. Samarbetsförmågan är ofta essentiell inom juridiska yrken så att ta vara på kontaktnätet under studietiden är gynnsamt även ur ett rent yrkesmässigt perspektiv.

   – Det kan också vara en trygghet att ha support av dem som redan gått igenom de kurser som du är i färd med. Ofta bildar årskullar Facebook-grupper där de hjälps åt med tips, diskuterar vilken kurslitteratur som bör införskaffas, ordnar studiegrupper och svarar på varandras frågor. Det kan vara en bra idé att bilda en egen sådan grupp om det inte redan finns inom ditt program. De som har något studieår på nacken brukar också erbjuda föreläsningar för de nyare studenterna på universitetet. Det är ett lysande tillfälle att prova sina färdigheter i ett öppet och pedagogiskt forum. 

Håll dig ajour med arbetsmarknaden genom att gå på den årliga, av studenterna anordnade Juristmässan dit byråer, företag, Skattemyndigheten och Polisen är inbjudna. Det här är en utmärkt chans att samla på sig information och knyta kontakter med framtida potentiella arbetsgivare. Sök dig även till föreningar, till exempel Juridiska föreningen och ELSA – som är den största i sitt slag – där du kan få vidare tips, deltaga i tävlingar, söka stipendier med mera.

Enligt saco.se har arbetsmarknaden för jurister expanderat de senaste åren, i synnerhet inom den privata sektorn. Inom de kommande fem åren förväntar man sig att kunna se en balans mellan tillgång och efterfrågan då båda stadigt ökar.

   – För juriststudenter som är redo att jobba hårt och har det genuina intresset och passionen finns det goda chanser att ta sig vidare ut i arbetslivet, säger Lena.

KOM IHÅG:
1. Var beredd på att lägga ned mycket tid och energi på studierna.

2. Nätverka och håll kontakt med övriga studenter.

3. Gå på juristmässorna som anordnas av juriststudenterna på universiteten och nätverka med potentiella framtida arbetsgivare.

4. Ingå i grupper och föreningar, både större som Juridiska föreningen, ELSA och mindre som Facebook-grupper bland kamraterna.

5. Komplettera eventuellt med relevanta kurser till yrket du söker vid sidan av, t.ex. psykologi, ekonomi, genusvetenskap, mänskliga rättigheter och kriminologi.

6. Våga ställa frågor.

7. Ta kontakt med företag du intresserar dig för.