Negin Amirekhtiar arbetar på Advokatbyrån Eli­sabeth Fritz AB – en av Sveriges främsta advo­katbyråer specialiserade på brottmål, familjerätt, socialrätt samt asyl- och migrationsrätt. Det är också den enda byrån i Sverige specialise­rad på hedersbrott.

Text: Marianne Hulkko

– Jag och mina föräldrar kom till Sverige från Iran år 1988. De valde att lämna Iran på grund av rådande omständigheter i landet och deras önskan var att jag skulle få växa upp i den bästa tänkbara miljön. Detta inför­livade en drivkraft i mig att vilja göra dem stolta. Jag ser verkligen upp till mina för­äldrar och de har alltid funnits där för mig, berättar Negin.

Negin växte upp i Sundsvall och redan i sjunde klass var hon övertygad om att hon ville studera juridik.

– Jag visste redan då att jag ville arbeta med att hjälpa utsatta människor och käm­pa för dem som var oförmögna att föra sin egen talan.

År 2007 flyttade hon hemifrån från Sundsvall till Stockholm för att studera juristprogram­met på Stockholms Universitet.

– Jag kom in som reserv men var ärligt ta­lat inte jättesugen på att flytta till Stock­holm. Jag hade aldrig varit där, kände ing­en och jag hade ingen lägenhet redo. En vecka innan studiestarten fick jag reda på att jag hade kommit in på juristprogram­met och det var med blandade känslor som jag packade mina väskor. Stockholm upplevde jag som stressigt och ensamt. Vi var en väldigt stor klass och till en början band jag inte några direkta vänskapskon­takter med de övriga studenterna.

Trots den aningen negativa synen på Stock­holm kände Negin att hon utvecklades något otroligt under utbildningen och av att behö­va stå på egna ben. Juristprogrammet inne­bär 4,5 år av heltidsstudier och är känt för att lägga mycket ansvar på sina studenter.

– Man fick välja mellan att gå på morgon- el­ler eftermiddagslektioner och fritt disponera sin tid där emellan. Föreläsningarna hade vi gemensamt på utsatta tider. Mycket av arbe­tet är självstudier, det gäller därför att man har självdisciplin. Därutöver tillkommer ett flertal examinationer och under min studie­tid även en praktikperiod den sista terminen. Mitt råd till blivande eller nykomna studenter är att sikta på det du drömmer om, samt att inte snöa in dig på att samla toppbetyg. Som jag sa kan det bli lite av en prestigestämning, där ett lägre betyg ses som något negativt på grund av ett visst mått perfektionism. Arbets­givarna är inte ute efter den här mentaliteten. De är ute efter dig som är socialt kompetent, lyhörd och verkligen brinner för ditt arbete! Jag rekommenderar juristprogrammet till alla som är intresserade av att arbeta med juridik. Det är brett och du kan bli allt från domare, advokat och åklagare till att arbeta inom pri­vat sektor eller bankväsendet. Jag kände att jag hade en trygg grund från min utbildning när jag gav mig ut och sökte jobb.

Under sista terminen praktiserade Negin på en advokatbyrå i Sundsvall. När hon hade tagit sin examen och flyttade tillbaka hem till Sundsvall upplevde hon det därför naturligt att höra av sig till samma advokatbyrå där hon redan kommit flera av de anställda nära.

– Det var många härliga människor där som jag såg upp till och i synnerhet en försvarsad­vokat som blev som en mentor för mig. Under ett års tid praktiserade jag på heltid på advo­katbyrån från klockan 8 till 17. Under helger­na arbetade jag extra på det lokala kasinot. Det var viktigt för mig att fortsätta utvecklas inom juridiken och inte ha ett alltför långt uppehåll mellan examen och första arbetet.

Efter en tid ville Negin söka sig vidare och fick svar från en advokatbyrå i Stockholm där hon kom att arbeta under två års tid.

– Det var bara att flytta till Stockholm igen, skrattar Negin. Jag avslutade min praktik på en fredag och började arbeta på min nya ar­betsplats måndagen därpå.

Efter två år sökte sig Negin vidare och fick arbete på den berömda advokatbyrån Elisabeth Fritz.

– Det är en advokatbyrå känd för att företrä­da brottsoffer. Här arbetar ett härligt team kvinnor. Alla hjälps åt med allt och vi arbe­tar alltid med öppna dörrar. Mina kollegor har kommit att bli som min andra familj. Jag arbetar som biträdande jurist men har precis skickat in min ansökan om inträde i Advokat­samfundet. Förhoppningsvis får jag snart min advokattitel. Jag är väldigt stolt och glad över att få arbeta på en sådan bra arbetsplats som denna. Jag utvecklas och växer som jurist varje dag.

Det verkar äntligen som att Negin funnit sitt hem iväg från hemmet.

– Jag är oftare på arbetsplatsen än hemma faktiskt, skrattar Negin. Det är underbart att känna att man gör skillnad. Förutom att ar­beta på byråns samtliga rättsområden förelä­ser jag även på skolor och myndigheter. Jag och en kollega har ett samarbete med Rädda Barnen. Att kunna möjliggöra tidig hjälp för behövande känns mycket givande. Jag och mina kollegor föreläser även på andra plat­ser såsom kvinnojourer och erbjuder utbild­ningar kring olika ämnen som bland annat rör målsägandens rättigheter, hedersbrott med mera. Att jag själv har en utländsk bakgrund har varit en stor fördel i mitt arbete och min förståelse för olika kulturer. Jag brinner för mitt arbete och min önskan och strävan är att, med min kunskap och det arbete jag har, kun­na hjälpa och stötta så många som möjligt. Det här arbetet handlar inte bara om lagar och domslut utan om att göra skillnad och att ska­pa relationer, det är det bästa med mitt arbete.

– Mitt råd till alla som vill söka sig till en ad­vokatbyrå, liten eller stor, är; Våga höra av dig till de arbetsgivare du önskar arbeta för. Låt inte ditt CV läggas på en hög, utan ring upp och säg att du är intresserad. Livet är för kort för att inte följa sina drömmar!

Fakta

Namn: Negin Amirekhtiar
Ålder: 31 år
Kommer från: Iran
Bor: Stockholm
Utbildning: Juristprogrammet på Stockholms Universitet
Arbetar på: Advokatbyrån Elisabeth Fritz