Text: Marianne Hulkko

Vart vill du arbeta? Beroende på intresse och karriärmål har vi alla olika idéer om vad drömyrket vore och på vilket företag man skulle få utlopp för detta. Det finns flera bidragande faktorer till vad som gör ett företag attraktivt för dagens studenter.

Under förra året deltog 24 473 studenter från 30 olika universitet och högskolor med i en studentundersökning, FöretagsBarometern, där de fick rösta fram de arbetsgivare som de ansåg vara mest tilltalande. Vinnaren var Google som hamnade på första plats bland studenter inom civilingengör-, ekonomi-, och data/IT-programmen. Förutom Google är IKEA, H&M, Sweco, Skanska och Spotify attraktiva arbetsgivare som hamnade högt på FöretagsBarometerns lista. (Fullständigt resultat kan ses på Universums hemsida universumglobal.com.) 

Alltfler studenter önskar med sin arbetsinsats att tjäna ett högre syfte än att generera pengar, visar FöretagsBarometern. Man vill känna sig värdefull och göra skillnad både på arbetsplatsen men också bidra till en bättre värld på en större skala. Detta till den grad att många, så mycket som hälften av de deltagande studenterna födda mellan 1984-1996, hellre väljer en arbetsplats med lägre lön om den arbetsplatsen går i linje med deras värderingar. Även aspekter som flexibla arbetstider, inspirerande arbetsmiljö samt uppskattning på arbetsplatsen är saker som väger tungt.

Mer än något kan man se att det finns en stark vilja att göra en positiv skillnad som driver dagens studenter, både vad gällande miljö och för människor. Kraven på arbetsgivaren blir automatiskt högre när det gäller att attrahera medarbetare – och att behålla dem. En stolt och nöjd medarbetare kan generera fler för företaget som vill expandera. I undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare har medarbetare betygsatt sina nuvarande arbetsgivare. Över 30 000 anställda utvärderade sina nuvarande arbetsplatser och resultatet löd att Netlight hamnade på första plats, Grant Thornton på andra, följt av Bengt Dahlgren, Svensk Fastighetsförmedling, Midroc och IKEA. (Se fullständigt resultat på universeumglobal.com). Det som lyfter arbetsgivarna är enligt studien framgång på marknaden, ett stort eget ansvar för den anställda, respekt på arbetsplatsen, goda referenser för framtida karriär samt vänlig arbetsmiljö.

Källa: universumglobal.com