Om WESUPERO

Vårt syfte är att skapa värdefulla relationer mellan studenter och näringsliv. Vi är den personliga och lokala länken mellan företag och studerande vid universitet och högskolor.

MÅLGRUPP

Genom WeSupero når ni ut till Sveriges universitets- och högskolestudenter, dagens och framtidens kunder, opinionsbildare och medarbetare.

Våra kanaler

Vi har fyra heltäckande kanaler: det fysiska förmånshäftet Studenthäftet, den digitala appen WeSupero, WeSupero.com och student- och karriärmagasinet SUPERO.

Studenthäftet

Studenthäftet är ett förmånshäfte som produceras och distribueras i nära samarbete med universitetens och högskolornas studentkårer och utvalda linjeföreningar. 

Studenthäftet ges ut i början av varje termin och innehåller 40 lokala och nationella studentrabatter som är unika för den kåren som ger ut Studenthäftet. De studentrabatter som WeSupero arbetar fram bygger på en efterfrågan och rekommendationer från befintliga eller färdigexaminerade studenter.

Vår vision är att erbjuda Sveriges universitets- och högskolestudenter de bästa lokala och nationella Studentrabatterna. Samtidigt ger vi våra kundföretag köpstarka konsumenter och möjlighet att utvidga sin kundkrets och skapa tidiga kontakter med potentiell arbetskraft.

WeSupero-appen

Från och med höstterminen 2018 ger WeSupero AB ut studiebevis till studenter vid Sverige universitet och högskolor. 

Med studiebeviset får studenterna tillgång till 100-tals lokala studenterbjudanden runt om i Sverige. Studiebeviset finns i WeSupero-appen som går att ladda ner i App Store och Google Play. Studenten loggar in med mobilt Bank-ID och dennes personuppgifter matchas mot CSN:s databas för att verifieras som student. Här kan du läsa om oss på CSN:s hemsida.

WeSupero.com

På WeSupero.com kan du som arbetsgivare stärka och kommunicera ert arbetsgivarvarumärke.

  • Att synas som arbetsgivare tidigt bidrar till att studenter får upp ögonen för er redan innan de har tagit sin examen.
  • Arbetsgivare kan ge en visuell presentation med både bilder samt filmer av sig själva.
  • Ge inspiration genom att lyfta befintliga medarbetare.
  • Förmedla vad ni står för och visa hur det är att jobba hos er.
  • Genom segmentering, skapa rätt förutsättningar att kommunicera på rätt sätt till målgruppen.
  • Möjlighet att lyfta utmärkelser.
  • Spara tid och skapa ekonomiska förutsättningar att rekrytera rätt.
  • Väcka ett intresse som arbetsgivare som inte var anledningen från början.

SUPERO

SUPERO är ett rikstäckande student- och karriärmagasin och en kraftfull kommunikationskanal till Sveriges framtida medarbetare, beslutsfattare och höginkomsttagare.

I ett glossy magasin med en stilren och modern layout ryms reportage med inspirerande profiler och det senaste inom framtida karriär.

Ur ett annonsperspektiv är det ett effektivt sätt att synas i ett positivt sammanhang på Sveriges universitet och högskolor och nå en attraktiv målgrupp som är välutbildad, nyfiken, trendsättande och samtidigt morgondagens opinionsbildare och beslutsfattare.